2020 10 14 d. Monumentalistų sekcijos biuro susirinkimo protokolas:


 1. Sprendžiams klausimas dėl Monumentalistų sekcijos pavadinimo. Balsuojama dėl vieno žodžio pavadinimo “Monumentalistai”. Visi balsavo “už”, nei vienas “prieš”.

 2. Sprendžiamas klausimas atskirti monumentalistų sekcijos pirmininką ir atstovą LDS tarybai, kad būtų ne tas pats asmuo. Mūsų sekcijos įstatuose likviduoti šį punktą. Visi balsavo “už”, nei vienas “prieš”.

 3. Sprendžiamas klausimas dėl naujų narių priėmimo į monumentalistų sekciją. Priimtas sperndimas, kad rekomendacijas stojantiesiems gali rašyti tik ilgiau nei tris metus sekcijos nariais esantys atstovai.

 4. Kitų LDS sekcijų nariai gali tapti monumentalistų sekcijos nariu, tik dviems monumentalistų sekcijos nariams parašius rekomendacijas. Taip pat turi būti už juos balsuojama biure.

 5. Dėl kandidatų teikimo valstybinėms ir nacionalinėms premijoms. Nuspręsta pasiūlyti LDS tarybai, kad viešintų atrinktus kandidatus viešojoje erdvėje.

 6. Iškeltas klausimas dėl monumentalistų sekcijos turto.

 7. Monumentalistų sekcijos internetinio puslapio sukūrimo klausimai.

 8. Įpareigojome Rūtą Lipaitę, kad ragintų LDS tarybą spręsti klausimus dėl LDS narių buvimo vienu metu keliose sekcijose ir turinčius du balsus LDS taryboje. Klausimas dėl “Individualistų” grupės. LDS tarybos nariai skaičiuojami nuo narių skaičiaus sekcijose.

 9. Apie monumentalistų sekcijos organizuojamas parodas. Arturas Aliukas rašė paraišką LDS galerijoms, kad gautų ekspozicinę erdvę piešinių parodai. LDS galerijos paraišką atmetė, bus ieškoma kitų erdvių. Rūta Lipaitė ir Eglė Rakauskaitė rašė paraišką LDS galerijoms, kad gautų ekspozicinę erdvę parodai “Erdvė”. LDS galerijos paraišką atmetė, bus ieškoma kitų erdvių.

 10. Nuspręsta kreiptis į LDS tarybą, kad būtų sudarytos sąlygos LDS narių kompiuterinio raštingumo tobulinimui.

 11. Vincas Matonis pravedė nuotolinės programėlės “ZOOM” mokymus.